De toekomst in samenwerking

De uitdaging is helder. Verschil in inzichten, ziekenhuiscultuur, discipline overstijgend werken. Maar ook een gemeenschappelijk doel. Wat kunnen een ieder bijdragen aan het onderzoek naar COVID-19. Hoe stellen wij ons dienstbaar op ten opzichte van vele initiatieven, ideeën en onderzoekers, die willen helpen om onze kennis over COVID-19 te verbeteren.

Het Nederlands COVID-19 Initiatief (NCIF), een stip aan de horizon voor een Beeldbank Radiologie beginnend met COVID-19. 

Wij beogen eenduidige afspraken over toestemming, infrastructuur, opslag, beveiliging en toegang tot beeldvorming van COVID-19 in Nederland. Voor zowel onderzoek als kwaliteitsverbetering.

Onze structuur

Toestemming

Gegevens van de patiënt, gegeven door de patiënt voor onderzoek en kwaliteit. 

Toegang

 Controle op opslag, verwerking en doel. Wij borgen het vertrouwen wat ons is gegeven.

Pseudonimisatie

Beeldinformatie wordt  vrijgemaakt van persoonlijke gegevens.

Samenwerking

Een gezamenlijk doel voor het verhogen van kwaliteit en een optimaal gebruik van informatie.

Opslag

Samenwerking met Health-RI, die zorgdraagt voor een veilige  opslag en infrastructuur.

NCIF

Nederlands COVID-19 InitiatieF (NCIF). Een eerste proeve van de Beeldbank Radiologie.

Beeldbank

Samenwerken met heldere afspraken voor arts, patient en onderzoeker. 

Een veilige en logische plaats voor uitwisseling van kennis en informatie, waarbij recht wordt gedaan aan de rechten en plichten van patient en radiologen met als doel het verbeteren van de kwaliteit en kennis van zorg in Nederland. 

Patiënten begrijpen dat hun gegevens vandaag een bijdrage leveren aan de zorg van morgen. 

Losse initiatieven komen samen. Participatie en samenwerking staan centraal. Voor patient, arts en overheid zijn de voorwaarden helder, duidelijk en inzichtelijk.  Artsen hebben een verantwoordelijkheid om de muren van hun eigen zorginstelling te ontstijgen en samen te werken. Patient begrijpen dat hun gegevens relevant zijn om van te leren. De inzichten in de geleverde zorg van vandaag, dragen bij aan de verbetering van de zorg van morgen.

Nieuws

NCIF

NCIF

Nederlands COVID-19 Initiatief EERSTE PROEVE LANDELIJKE BEELDBANK RADIOLOGIE In een tijd van Corona/COVID-19-crisis, waarin de limieten van de gezondheidszorg in Nederland werden getest, ontstond een vraag vanuit de Nederlandse ziekenhuizen en vanuit commerciële...

read more
Opslag

Opslag

Het NCIF hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. NCIF sluit daarom aan bij nu al functionerende methodes van beeld en CRF uitwisseling en werkt samen met Health-RI. Health-RI is een publiek-private samenwerking gefinancierd door o.a. ZonMw en de NFU. De strategie...

read more
Toestemming

Toestemming

Toestemming   Op dit moment lopen in verschillende ziekenhuizen initiatieven om de patiënt toestemming rondom COVID-19 vast te leggen en patiënt gegevens beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het NCIF betekent dit: Verstrekken van gegevens...

read more

Contact

Bij vragen opmerkingen, ideeen, problemen neemt u contact met ons op.

 

14 + 7 =