Toestemming

Apr 21, 2020Beeldbank, NCIF

Toestemming

 

Op dit moment lopen in verschillende ziekenhuizen initiatieven om de patiënt toestemming rondom COVID-19 vast te leggen en patiënt gegevens beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het NCIF betekent dit:

  1. Verstrekken van gegevens door ziekenhuis aan NCIF bij lokaal afgestemde toestemming.
  2. Analyse gegevens in database/register door onderzoekers van ziekenhuizen die deelnemen
  3. Verstrekking gegevens uit database/register NCIF aan derden/onderzoekers 

 

Hoe leggen we de toestemming vast?

De wens vanuit de ziekenhuizen en ICT en beheer afdelingen is op dit moment dat er 1 keer toestemming wordt gegeven voor A/B/C gezien de ervaringen in het verleden met regionale uitwisseling. Dit maakt het op korte termijn uitvoerbaar en toetsbaar door de verschillende instellingen.

 

Opt-in of Opt-out?

Meerdere partijen met name buiten de Nederlandse ziekenhuizen beroepen zich op dit moment op het woord “crisis”.

Toestemming vragen op grond van WGBO (beroepsgeheim art. 7:458 BW) voor A/B/C.  WGBO biedt uitzonderingsgronden wanneer toestemmingsverlening niet mogelijk is of redelijkerwijs niet kan worden gevraagd, mits onderzoek geschiedt in het algemeen belang, gepseudonimiseerd geschiedt en patiënt geen bezwaar heeft gemaakt.

De strekking van art. 7:458 BW komt overeen met AVG art. 9.2 sub i, op basis waarvan bijzondere persoonsgegevens alleen verwerkt mogen worden om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.

 

Voor de patiënt betekent dat een “opt-out”. Zij/hij moet zelf actief bezwaar maken tegen het gebruik gezondheid gegevens. De partijen in kwestie voldoen zelf aan de AVG. Zij laten de verantwoordelijkheid voor dit voorbijgaan aan de WGBO en AVG ligt echter te allen tijde bij arts of ziekenhuis. Voor een patiënt is het maar de vraag of die zich in alle omstandigheden wel voldoende geïnformeerd acht om actief een opt-out te doen, wanneer zij/hij in het ziekenhuis onderzocht of behandeld wordt.

Het beste zou in onze ogen zijn een landelijke uniforme werkwijze, waar via de media en in alle ziekenhuizen aandacht voor gegevens kan worden. Dit gecombineerd met een actieve vraag tot participatie “opt-in” bij registratie in een zorginstelling, doet in onze ogen het meeste recht aan de WGBO en AVG.

Categorie

NCIF

NCIF

Nederlands COVID-19 Initiatief EERSTE PROEVE LANDELIJKE BEELDBANK RADIOLOGIE In een tijd van Corona/COVID-19-crisis, waarin de limieten van de gezondheidszorg in Nederland werden getest, ontstond een vraag vanuit de Nederlandse ziekenhuizen en vanuit commerciële...

read more
Opslag

Opslag

Het NCIF hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. NCIF sluit daarom aan bij nu al functionerende methodes van beeld en CRF uitwisseling en werkt samen met Health-RI. Health-RI is een publiek-private samenwerking gefinancierd door o.a. ZonMw en de NFU. De strategie...

read more