Over Ons

Samenwerking vanuit NVVR

Aan het begin van de uitbraak van COVID-19 was binnen de Nederlandse Vereniging van Radiologie (NVVR) contact over de manier van samenwerking. Ideeën over een landelijk samenwerkingsverband kwamen ter tafel. Een stuurgroep werd aangesteld en samenwerking gezocht. Op het vlak van persoonsgegevens, anonimisatie, pseudonimisatie, data opslag en governance werd met landelijke experts gesproken. In snel tempo kwam een unieke samenwerking van de grond, ongekend is voor de zorg in Nederland. Een BeeldBank met als eerste proeve het Nederlands COVID-19 Initiatief (NCIF).  

Discipline overstijgend samenwerken:

Beeldvorming lost de COVID-19 crisis niet op. Wij zoeken actief samenwerking bij alle andere initiatieven in Nederland. Klinische vakgebieden als de Intensive Care geneeskunde, Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde en elke zorgverlener die betrokken is bij de zorg aan en onderzoek naar patiënten met (behandelde) COVID-19 zal inzien dat alleen hun stukje van de puzzel de oplossing niet zal brengen.

“Alleen samen krijgen we Corona onder controle”

Marieke Zimmerman

Marieke Zimmerman

Directeur NVVR

Optimale zorg voor patient met beeld in Nederland

Jan Jaap Visser

Jan Jaap Visser

Ai Adviseur NVVR

Radioloog en CMIO in het ErasmusMC Rotterdam

Jolanda Streekstra

Jolanda Streekstra

Juridisch Adviseur

Waarborgen van belangen patient.

Hildo Lamb

Hildo Lamb

Bestuurslid NVvR, Wetenschap & Internationaal

Hoogleraar Radiologie, LUMC
Hoofd Cardio Vascular Imaging Group (CVIG)

Onno Vijlbrief

Onno Vijlbrief

Voorzitter Sectie Techniek NVVR

Radioloog MRON, locatie ZGT